بایگانی دسته: زیر50میلیون

زمین فرهنگیان دوریسان (پلاک ۷۶۵)

فروخته شد.سند دار ، مساحت زمین ۱۳۲ متر ، طول بر زمین ۱۱ متر ، دسترسی به خیابان ۸ متری و کوچه  ۳ متری کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر : ۹۹۷ شرایط به صورت توافقی بوده و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۸۳۴۶۱۲۸۱۲۳ و یا به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان […]

زمین ۱۳۳ متری شهرک نهضت ، بالادست مسجد باباخاص

قولنامه ای ، طول بر کوچه ۱۵ متر ، دسترسی به کوچه ۳ متری، ماشین رو نیست قیمت : ۳۲ میلیون تومان کد استعلام از دفتر: ۱۰۰۲ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ و ۰۸۳۴۶۱۲۸۱۲۳ و یا به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه فرمایید.   […]

زمین فرهنگیان دوریسان

سند دار ، مساحت زمین ۱۴۴ متر ، طول بر زمین ۱۲ متر ، دسترسی به خیابان ۸ متری و کوچه  ۳ متری کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر : ۹۹۷ شرایط به صورت توافقی بوده و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ و ۰۸۳۴۶۱۲۸۱۲۳ و یا به دفتر یانه پاوه به آدرس […]

مغازه ۱۲ متری سه راه ارشاد

قولنامه ای ، مساحت ۱۲ متر ،  دارای امتیاز آب و برق و تلفن قیمت : ۴۰ میلیون تومان کد استعلام از دفتر یانه پاوه : ۹۶۲ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ وشماره تلفن ۴۶۱۲۸۱۲۳ و یا به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه […]

زمین ۱۳۵ متری سر باور ، شهرک بسیجیان دوریسان

فروخته شد . پلاک ۶۳۴، دارای سند تک برگ ، طول بر زمین ۱۱ متر ، دسترسی به جاده ۸ متری و کوچه ۳ متری، در یکی از مناسبترین نقاط این محدوده از نظر توپوگرافی و دسترسی کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر : ۹۵۰ شرایط به صورت توافقی بوده و جهت کسب اطلاعات بیشتر […]

دکه ۹ متری خیابان امام محمد غزالی

فروخته شد.روبروی بانک تجارت سابق ، قولنامه ای ، مساحت ۹ متر ، دارای امتیاز برق و تلفن کد استعلام از دفتر یانه پاوه : ۹۶۳ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ وشماره تلفن ۴۶۱۲۸۱۲۳ و یا به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه فرمایید. […]

زمین ۱۴۴ متری شهرک بسیجیان دوریسان

سند دار ، طول بر زمین ۱۲ متر ، قطعه شماره ۶۵۴ ، دو کله ، دسترسی به جاده ۸ متری و کوچه ۳ متری کد استعلام از دفتر : ۹۲۷ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ وشماره تلفن ۴۶۱۲۸۱۲۳ تماس و یا به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی […]

زمین سنددار ، همسایگی مسکن مهر

مساحت زمین : ۱۳۲ متر ، دو کله ، دسترسی به کوچه ۶ متری و ۴ متری ، قطعه شماره ۳۰ نقشه تفکیک شده موجود ، طول بر زمین ۱۲ متر کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر : ۶۰۴ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ و ۴۶۱۲۸۱۲۳  تماس و یا به دفتر […]

باغ ۱۰۰۰ متری دره چیلی

۱۳ بهمن ۱۳۹۶

پائین تر از جهاد کشاورزی ، جاده خانقاه ، دارای سند ثبتی ، دارای حق آبه از آب پشته ، دارای انواع درختان مثمر گردو و … کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر : ۸۳۱ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ و ۴۶۱۲۸۱۲۳  تماس و یا به دفتر یانه پاوه واقع در میدان […]

باغ ۸۸۳ متری محله زواره

پایین تراز بازرگانی قدیم ، سند دارد ، ابعاد ( ۳۶ * ۲۱  * ۲۶) کد استعلام از دفتر: ۷۱۱ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ و ۰۸۳۴۶۱۲۸۱۲۳ و یا به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه فرمایید .