بایگانی دسته: زیر50میلیون

زمین 150 متری دوریسان

همسایگی مدرسه ی راهنمایی دوریسان ، طول بر زمین 10 متر ،150 متر ، قولنامه ای ، قابل ساخت کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر : 080جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه فرمایید.

زمین 138 متری زمین شهری

زمین شهری ، قولنامه ای (دارای سند مادر) ، دسترسی به دو کوچه 4 متری ، طول بر زمین 9/59 متر ، قابل ساخت ، کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر : 091 فروخته شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب […]

باغ 5000 متری خانقاه، مسیر بیار

باغ 5000 متری خانقاه، مسیر بیار ، ابعاد 50 در 100 ، قولنامه ای ، دارای 35 اصله درختان مثمر گردو 25 ساله، دسترسی دائم به آب، قیمت : … ، کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر : 071جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه […]

زمین 650 متری جهت احداث باغ ، دره هجیج نرسیده به نودشه

پایین تر از قهوه خانه های مسیر پاوه – نودشه ، دسترسی خیابان اصلی ، دارای آب دایمی ، بر زمین 42 متری جهت کسب اطلاعات بیشتر با به دفتر یانه پاوه به آدرس میدان مولوی کوچه شیانی جنب بانک سپه مراجعه فرمایید. کد استعلام قیمت: 069 فروخته شد.