بایگانی دسته: صدا و سیما

زمین ۱۳۴ متری صدا و سیما

طول برزمین ۹/۵ متر ، دارای سند تک برگ ، دوکله ، دسترسی به دو جاده ۶ متری کد استعلام از دفتر : ۷۳۶ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ و ۴۶۱۲۸۱۲۳ و یا به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه فرمایید.       […]

زمین ۱۶۰ متری ، پایین تر از ترمینال نوسود

دارای سند مادر ، دسترسی به خیابان اصلی ، بر ۸ متری کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر : ۳۹۰ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ و ۴۶۱۲۸۱۲۳  تماس و یا به دفتر یانه پاوه واقع در میدان مولوی کوچه شیانی جنب بانک سپه مراجعه نمایید.        

زمین ۱۱۸ متری ، محله صدا و سیما

سند دار ، تک برگ ،قواره دوم ، دو کله و دسترسی به خیابان ۶ متری و کوچه ۵ متری ، بر کوچه ۶ متری ۱۲ متر و بر کوچه ۵ متری ۹/۷۶ متر کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر : ۶۲۴ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ و ۰۸۳۴۶۱۲۸۱۲۳ و یا به […]

زمین آماده ساخت ۱۲۶متری محله صدا وسیما

قواره چهارم از خیابان اصلی ، دو کله و دسترسی به خیابان ۱۰ متری و کوچه ۴ متری ، بر ۹ متری ، ابعاد ۹ در ۱۴ ، دارای سکوی احداث *بر اساس اظهارات مالک هزینه های شهرداری از جمله تفکیک و … زمین ها پرداخت شده و قابل ساخت می باشد. این زمین قابل […]

زمین ۹۰۰ متری پایین دست صدا و سیما

جاده معاینه فنی ، قولنامه ای (مشاع) ، زمین خام دارای دسترسی به جاده موجود     کد استعلام از دفتر: ۷۷۲ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ و ۰۸۳۴۶۱۲۸۱۲۳ و یا به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه فرمایید.             

زمین ۲۰۰۰ متری صداوسیما

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

سند دار ، جواز ( در حال پیگیری و مراحل تفکیک وتغییر کاربری) ، کل زمین ۹ قواره قابلیت فروش قواره ها به صورت کلی و تکی کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر : ۷۲۲ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ و ۴۶۱۲۸۱۲۳  تماس و یا به دفتر یانه پاوه واقع در میدان […]

ساختمان نیم ساز چهار طبقه ، محله صدا و سیما

فروخته شد. قواره سوم از خیابان اصلی ، مساحت زمین ۱۰۱ متر ، طول بر ۱۳ متر ، دسترسی به جاده ۸ متری و کوچه ۵ متری ، زمین سند دار طبقه همکف : ۵۰ متری ، کامل جارو شده قابل تحویل طبقه اول : ۱۱۱ متر ، دو خوابه ۱۴ و ۱۳ متر ، […]

واحد شهرک کارگاهی پاوه

قطعه شماره ۴۳ ، فونداسیون آماده قیمت : توافقی کد استعلام از دفتر : ۶۶۰ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ وشماره تلفن ۴۶۱۲۸۱۲۳ تماس و یا به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه فرمایید.      

زمین خیابان اصلی جنب صدا وسیما

۰۹ اسفند ۱۳۹۵

بر خیابان اصلی ، بر ۱۰ متری ، ابعاد ۱۰ در ۲۰ *موقعیت دقیق : کارواش موجود *شرایط فروش توافقی کد استعلام از دفتر : ۶۵۶ جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه فرمایید.        

زمین ۱۳۴متری محله صدا وسیما

سند دار ، تک برگ ،قواره سوم ، دو کله و دسترسی به خیابان ۶ متری و کوچه ۵ متری فروخته شد. کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر : ۲۵۸ جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه فرمایید.