بایگانی دسته: میرآباد-دره باسام

ساختمان کلنگی 3 طبقه ، خیابان مرکزی

ساختمان کلنگی 3 طبقه در زمینی به مساحت 111 متر ، خیابان مرکزی ، از شمال دسترسی به خیابان 10 متری از جنوب دسترسی به کوچه 6 متری و از غرب دسترسی به کوچه دو و نیم متری ، بر زمین 12 متر ، دارای 3 امتیاز برق و 2 امتیاز آب و 2 امتیاز […]