رهن و اجاره | ۲۷ دی ۱۳۹۶

واحد های اجاره ای کومکال

اجاره داده شد. ساختمان ۴ طبقه ، ورودی ها مجزا

** قیمت طبقه اول : ۲ میلیون پیش + ۲۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه **

** قیمت طبقه دوم : ۳ میلیون پیش + ۴۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه **

** قیمت طبقه سوم : ۵ میلیون پیش + ۳۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه **

قیمت طبقه چهارم : ۷ میلیون پیش + ۳۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه **

****عکسها مربوط به طبقه چهارم  می باشد .

کد استعلام از دفتر : ۸۸۴
شرایط به صورت توافقی بوده و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ وشماره تلفن ۴۶۱۲۸۱۲۳ و یا به دفتر یانه پاوه میدان مولوی کوچه شیانی جنب بانک سپه مراجعه فرمایید.

 

 

 

۲۰۱۷۰۹۱۲_۱۲۵۹۳۶  ۲۰۱۷۰۹۱۲_۱۳۰۰۳۳  ۲۰۱۷۰۹۱۲_۱۳۰۲۴۰۲۰۱۷۰۹۱۲_۱۳۰۲۵۷۲۰۱۷۰۹۱۲_۱۳۰۱۴۰   ۲۰۱۷۰۹۱۲_۱۳۱۱۱۷ ۲۰۱۷۰۹۱۲_۱۳۱۱۳۱۲۰۱۷۰۹۱۲_۱۳۰۰۵۷