150 تا 200 میلیون , تکره, زمین | ۲۲ بهمن ۱۳۹۶

زمین ۲۵۰ متری خیابان آرامگاه

خیابان اصلی آرامگاه ،  طول برزمین ۱۴ متر

کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر :  ۸۸۱
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۸۸۵۸۹۵۴۷ و ۰۸۳۴۶۱۲۸۱۲۳ و یا به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

untitled۲۰۱۷۰۹۱۲_۱۸۱۱۴۷۲۰۱۷۰۹۱۲_۱۸۱۱۲۶۲۰۱۷۰۹۱۲_۱۸۱۰۵۰ ۲۰۱۷۰۹۱۲_۱۸۱۱۵۹