زمین خیابان امام محمد غزالی

فروخته شد.سر سه راهی فرهنگیان دانشگاه ، مساحت ۱۶۲ متر ، دارای سند تک برگ ، طول بر ۹ متر ، دارای موقعیت تجاری

کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر : ۸۴۱
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ و ۰۸۳۴۶۱۲۸۱۲۳ و یا به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

untitled۲۰۱۷۰۸۱۶_۰۹۲۴۲۷۲۰۱۷۰۸۱۴_۱۸۲۸۰۹