زمین سه راهی نسمه ( جاده اصلی کرمانشاه )

مساحت ۱۹۰ متر  ، طول برزمین ۲۷/ ۹  ، قولنامه ای

کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر :  ۸۳۶
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۸۳۴۶۱۲۸۱۲۳ و یا به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

untitled۲۰۱۷۰۸۱۲_۱۸۰۱۵۴۲۰۱۷۰۸۱۲_۱۷۵۸۵۲  ۴۳۴۳۲۰۳۱۳_۱۲۷۱۹