باغ, زمین, زیر50میلیون | ۱۳ بهمن ۱۳۹۶

باغ ۱۰۰۰ متری دره چیلی

پائین تر از جهاد کشاورزی ، جاده خانقاه ، دارای سند ثبتی ، دارای حق آبه از آب پشته ، دارای انواع درختان مثمر گردو و …

کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر : ۸۳۱

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ و ۴۶۱۲۸۱۲۳  تماس و یا به دفتر یانه پاوه واقع در میدان مولوی کوچه شیانی جنب بانک سپه مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

untitled۲۰۱۷۰۸۰۶_۱۶۵۵۳۲۲۰۱۷۰۸۰۶_۱۶۵۶۳۸۲۰۱۷۰۸۰۶_۱۶۵۰۳۹۲۰۱۷۰۸۰۶_۱۶۲۴۰۵ ۲۰۱۷۰۸۰۶_۱۶۲۹۳۹۲۰۱۷۰۸۰۶_۱۶۳۱۰۵۲۰۱۷۰۸۰۶_۱۶۲۴۱۰  ۲۰۱۷۰۸۰۶_۱۶۴۷۱۱۲۰۱۷۰۸۰۶_۱۶۴۷۴۴