مغازه خیابان فاروق اعظم

فروخته شد .پاساژ رسولی ، طبقه همکف ،  غرفه سوم از سمت راست

کد استعلام از دفتر: ۷۲۶
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ و ۰۸۳۴۶۱۲۸۱۲۳ و یا به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

untitled۲۰۱۷۰۵۲۱_۱۸۳۸۲۵ ۲۰۱۷۰۵۲۱_۱۸۳۹۲۵   ۲۰۱۷۰۵۲۱_۱۸۳۸۵۷۲۰۱۷۰۵۲۱_۱۸۴۰۰۶