زمین ۱۰۰۰ متری جهت احداث باغ ، جاده ویمیر

دارای سند ثبتی مادر ، دسترسی به دو جاده ۵ متری
* متری ۵۰ هزار تومان
کد استعلام از دفتر سایت :۰۳

شرایط به صورت توافقی بوده و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ وشماره تلفن ۴۶۱۲۸۱۲۳ و یا به دفتر یانه پاوه به آدرس میدان مولوی ، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

زمین های 1000 متری مرغوب جهت احداث باغ ، جاده ویمیر

زمین های 1000 متری مرغوب جهت احداث باغ ، جاده ویمیر

زمین های 1000 متری مرغوب جهت احداث باغ ، جاده ویمیر