ساختمان نیم ساز چهار طبقه ، محله صدا و سیما

فروخته شد. قواره سوم از خیابان اصلی ، مساحت زمین ۱۰۱ متر ، طول بر ۱۳ متر ، دسترسی به جاده ۸ متری و کوچه ۵ متری ، زمین سند دار
طبقه همکف : ۵۰ متری ، کامل جارو شده قابل تحویل
طبقه اول : ۱۱۱ متر ، دو خوابه ۱۴ و ۱۳ متر ، هال ۴۲ متر ، آشپزخانه ۱۱ متر ، بالکن ۶ متری ، گل گچ کاشی کاری سرامیک کف، با تیغه داخلی
* سایر طبقات مشابه طبقه اول
کد استعلام از دفتر : ۵۳۰
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۸۸۵۸۹۵۴۷ و ۴۶۱۲۸۱۲۳ و یا به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه فرمایید.

ساختمان نیم ساز چهار طبقه ، محله صدا و سیما فروش فوری

ساختمان نیم ساز چهار طبقه ، محله صدا و سیما فروش فوری

ساختمان نیم ساز چهار طبقه ، محله صدا و سیما فروش فوری

ساختمان نیم ساز چهار طبقه ، محله صدا و سیما فروش فوری

ساختمان نیم ساز چهار طبقه ، محله صدا و سیما فروش فوری

ساختمان نیم ساز چهار طبقه ، محله صدا و سیما فروش فوری

ساختمان نیم ساز چهار طبقه ، محله صدا و سیما فروش فوری

ساختمان نیم ساز چهار طبقه ، محله صدا و سیما فروش فوری

ساختمان نیم ساز چهار طبقه ، محله صدا و سیما فروش فوری