زمین ۱۹۰ متری ، بلوار جانبازان

پشت دادگستری ، خیابان دوم ، طول بر ۸/۸۵ متر ، سند دار تک برگی ، سه کله ، دسترسی به خیابان ۱۰ و دو کوچه ۶ و ۳ متری
کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر : ۸۲۱

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ و ۰۸۳۴۶۱۲۸۱۲۳ و یا به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

 

زمین 198 متری ، بلوار جانبازان

 ۲۰۱۷۰۸۰۱_۱۶۵۶۰۸۲۰۱۷۰۸۰۱_۱۶۵۵۰۹ ۲۰۱۷۰۸۰۱_۱۶۵۵۵۴زمین 198 متری ، بلوار جانبازان