زمین ۱۶۰ متری ، پایین تر از ترمینال نوسود

دارای سند مادر ، دسترسی به خیابان اصلی ، بر ۸ متری
کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر : ۳۹۰
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ و ۴۶۱۲۸۱۲۳  تماس و یا به دفتر یانه پاوه واقع در میدان مولوی کوچه شیانی جنب بانک سپه مراجعه نمایید.

 

 

 

 

زمین 160 متری ، پایین تر از ترمینال نوسود

زمین 160 متری ، پایین تر از ترمینال نوسود

زمین 160 متری ، پایین تر از ترمینال نوسود