زمین و باغ ، باغات سراب هولی

فروخته شد. دارای سند ، زمین مرغوب ،دسترسی به آب سراب هولی
کد استعلام از دفتر : ۳۶۰
جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه فرمایید.

 

 

 

زمین و باغ ، باغات سراب هولی

زمین و باغ ، باغات سراب هولی

زمین و باغ ، باغات سراب هولی