زمین ۱۳۵ متری سر باور ، شهرک بسیجیان دوریسان

فروخته شد . پلاک ۶۳۴، دارای سند تک برگ ، طول بر زمین ۱۱ متر ، دسترسی به جاده ۸ متری و کوچه ۳ متری، در یکی از مناسبترین نقاط این محدوده از نظر توپوگرافی و دسترسی

کد استعلام قیمت و شماره مالک از دفتر : ۹۵۰
شرایط به صورت توافقی بوده و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۸۲۲۶۶۰۵۸ و ۰۸۳۴۶۱۲۸۱۲۳ و یا به دفتر یانه پاوه به آدرس پاوه ، میدان مولوی، کوچه شیانی ، جنب بانک سپه مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

 

untitleduntitled۲۰۱۷۱۲۱۲_۰۹۳۷۰۷ ۲۰۱۷۱۲۱۲_۰۹۳۷۵۳۲۰۱۷۱۲۱۲_۰۹۳۷۴۱  ۲۰۱۷۱۲۱۲_۰۹۳۸۱۴